Situering

 
 

Heel wat individuen en gezinnen worden – ongeacht hun leeftijd, opleiding, origine, ... – geconfronteerd met schuldoverlast.

Dit is duidelijk voelbaar binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Niet alleen het aantal dossiers, maar ook de complexiteit ervan neemt toe.

Om deze tendens een halt toe te roepen, subsidieert de Vlaamse Overheid 11 regionale samenwerkingsverbanden ‘BudgetInZicht’ in Vlaanderen en Brussel (zie www.budgetinzicht.be). In Centraal-West- Vlaanderen slaan het CAW, de 32 OCMW en de 3 erkende verenigingen waar armen het woord nemen uit de regio de handen in elkaar om werk te maken van deze 2 kernopdrachten (cfr. Besluit Vlaamse Regering 31/01/14):

 • het nemen van preventie- en nazorginitiatieven om (herval in) schuldenlast te voorkomen.
 • het nemen van initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

Kerndoelstellingen

Met BIZ Centraal-West-Vlaanderen streven we naar de realisatie van de volgende doelstellingen:

 • Er komen minder mensen in financiële problemen terecht (primaire preventie);
 • Wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vindt vroegtijdig de weg naar gepaste hulp binnen het OCMW & het CAW (secundaire preventie);
 • Wie reeds in begeleiding is bij het OCMW/CAW, kan de nodige vaardigheden opdoen om op termijn terug zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te beheren (hervalpreventie).

Beoogde doelgroepen

Rekening houdend met deze kerndoelen alsook met het deels verstedelijkt, deels landelijk karakter van de regio, richt het samenwerkingsverband zich prioritair tot de volgende doelgroepen:

 • Algemene bevolking
 • Kinderen, jongeren & jongvolwassenen
 • (Kans)armen & cliënten in budget- en schuldhulp
 • Hulpverleners uit het brede welzijnsveld
 • Ondernemers, boeren & tuinders
 • Ouderen (65+ers)

Ontdek verder op deze website welke acties we organiseren voor elke doelgroep!

Werkingsgebied

‘BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen’ strekt zich uit over 7 kleinstedelijke zorgregio’s met 32 gemeenten:

 • Zorgregio Roeselare: Ardooie, Hooglede, Kortemark, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden
 • Zorgregio Tielt: Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene
 • Zorgregio Izegem: Ingelmunster, Izegem, Lendelede
 • Zorgregio Ieper: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Zonnebeke
 • Zorgregio Diksmuide: Diksmuide, Houthulst
 • Zorgregio Veurne: Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne
 • Zorgregio Poperinge: Poperinge, Vleteren

Aansturing

 
 

BIZ-team

Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd, gefaciliteerd en opgevolgd door het BIZ-team.

Het beleidsteam van CAW Centraal-West-Vlaanderen – budgethouder en werkgever – ondersteunt en coacht dit team.

Stuurgroep met ambassadeurs

Van bij de start van het samenwerkingsverband is een stuurgroep samengesteld die bevoegd is om de krijtlijnen uit te tekenen voor een vlotte, duurzame en innovatieve samenwerking inzake schuldhulp en –preventie in de regio.

Via regelmatige bijeenkomsten volgt de stuurgroep het samenwerkingsverband in al haar facetten op en stuurt de acties bij waar nodig. De stuurgroep beslist tevens over de begroting van het budget.

Beleidsplan

 
 

Download hier het beleidsplan met onze doelstellingen en acties voor 2021-2025.


 

©BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden - Contact


Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van CAW Centraal-West-Vlaanderen, administratieve zetel gevestigd te Izegem.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van CAW Centraal-West-Vlaanderen, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.