Doelstellingen

 
 
  • De financiële geletterdheid en competenties van kinderen, jongeren & jongvolwassenen bevorderen
  • Burgers stimuleren om gezond financieel gedrag te stellen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen
  • Burgers stimuleren om bij financiële problemen en/of schulden zo vroegtijdig mogelijk hulp op maat te zoeken
  • De financiële competenties van cliënten in budget- en schuldhulpverlening versterken zodat ze hun budget in de mate van het mogelijke opnieuw zelf kunnen beheren (hervalpreventie)

Aanbod voor Kinderen en jongeren

 
 

Vanuit BIZ hebben we een gevarieerd aanbod aan budgetspelen en andere educatieve tools om van jongs af aan goed met geld te leren omgaan. Download hier de brochure met ons volledige aanbod financiële educatie waarop je als school en organisatie beroep kan doen!

Aanbod voor volwassenen

 
 

©BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden - Contact


Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van CAW Centraal-West-Vlaanderen, administratieve zetel gevestigd te Izegem.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van CAW Centraal-West-Vlaanderen, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.