Doelstellingen

 
 
  • Uitwisseling en samenwerking stimuleren tussen alle actoren die aan budget- en schuldhulpverlening en schuldbemiddeling doen
  • Signalen m.b.t. schuldhulp & -preventie capteren en overmaken aan de bevoegde instanties

Acties

 
 
  • Lerend netwerk: vorming en intervisie voor budget- & schuldhulpverleners en schuldbemiddelaars
  • BIZondere duo’s: werven, opleiden en coachen van vrijwilligers die sociaal-administratieve ondersteuning bieden aan financieel kwetsbare personen
  • Organisatie van dialoogmomenten tussen hulpverleners en advocatuur rond de thema’s collectieve schuldenregeling en bewindvoering

©BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden - Contact


Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van CAW Centraal-West-Vlaanderen, administratieve zetel gevestigd te Izegem.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van CAW Centraal-West-Vlaanderen, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.